خانه / کارآفرینی (صفحه 12)

کارآفرینی

کارآفرین

كارآفرينی

کارآفرینی به فرآیند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود.

كارآفرینی فرآیند یا مفهومی است كه در طی آن فرد كارآفرین با ایده های نو، خلاق و شناسایی فرصت های جدید با بسیج منابع، به ایجاد كسب و شركت های نو ، سازمان های جدید و نوآور رشد یابنده مبادرت می ورزد.

این امر توام با پذیرش خطرات است ولی اغلب منجر به معرفی محصول یا ارئه خدمات به جامعه می شود. انگیزه های مختلفی در كارآفرین شدن مؤثر می باشد كه از جمله آنها : نیاز به موفقیت، نیاز به كسب درآمد و ثروت، نیاز به داشتن شهرت، و مهمتر از همه نیازمندی به احساس مفید بودن و استقلال طلبی را می توان نام برد.

Entrepreneur . Start run and grow your business.

كارآفرین

كارآفرین فردی است كه كنترل درونی دارد. او برای آنكه بتواند درست آنچه را كه می اندیشد عینیت بخشد و عزم خود را عملی كند باید رئیس و كارفرمای خود باشد. یعنی كارآفرینی نیاز به استقلال دارد. ذهن پویای او مرز های از پیش تایین شده و قالب های رایج را در هم می شكند و با وجودی كه همان چیزی را می بیند كه دیگران می بینند، اما چیزی را می اندیشد كه دیگران نمی اندیشند.یعنی كارآفرین خلاق است. وقتی كه خلاقیت او از ذهن به عمل منتقل می شود نوآوری صورت می گیرد. نوآوری یعنی پیمودن راه نارفته. كسی كه اولین بار راهی را می پیماید، کارآفرین كسی است كه می تواند خبر مخاطرات راه را برای دیگران بیاورد. یعنی كار آفرین خطر پذیر است. او به جای آنكه منتظر ضمانت یك پایان موفق بماند، به فكر و تلاش خود تكیه میزند، به مشكلات حمله میكند و پیش می رود. یعنی كارآفرینی منفعل نیست و برای استقبال از آینده روحیه ای تهاجمی دارد. لحظه آغاز تصمیم، تنها زمانی نیست كه او با ریسك مخاطره مواجه می شود؛ ابهام یك پایان نامعلوم، بر هر قدم این راه سایه می اندازد. یعنی كارآفرین قدرت تحمل ابهام دارد. به استقبال فردا رفتن، پایان ماجرا نیست. كسی كه آگاهانه و پیشاپیش خود را در میدان مواجهه با مسائل می اندازد، باید توان سخت كار كردن در شرایط پر تنش را هم داشته باشد. یعنی كارآفرین با وجود فشار زیاد، كارآیی خود را حفظ می كند. هم چنین كارآفرینی خستگی ناپذیر، عمل گرا و فرصت گرا می باشد.

مرداد, ۱۳۹۲

  • ۲ مرداد

    کسب مقبولیت اجتماعی

    مقبولیت اجتماعی

      کسب مقبولیت اجتماعی یکی از شاخص هایی که خصوصیات فردی را در ایجاد ارتباط با دیگران کارآمد می نماید، توانایی ایجاد مقبولیت دوجانبه در اولین تعامل ارتباطی بین طرفین است.درک منطقی از خصوصیات دیگران موجب ایجاد فضای مثبت می گردد.اولین قدم در این راه  پذیرش افراد به شیوه ای …

تیر, ۱۳۹۲