خانه / صنعت (صفحه 5)

صنعت

فناوری های نوین صنعت کشاورزی,دام،طیور,آبزیان

شهریور, ۱۳۹۳

 • ۲۰ شهریور

  سهم علوفه در تغذیه دام شیری

  علوفه

  سهم علوفه در تغذیه دام شیری  طبق تحقیقات FAO و IDF برپایه بررسی شاخص های تغذیه گاو های شیری در ۴۴ کشور وبررسی سیستم تغذیه دام های شیری در ۴۳ کشور (مشتمل بر گاو شیری ،گاو میش،گوسفند و بز)در مورد سهم علوفه در جیره دام شیری پس از لحاظ نمودن …

 • ۱۸ شهریور

  مایکوتوکسین

  مایکوتوکسین