خانه / آنالیز بازار (صفحه 2)

آنالیز بازار

آنالیز بازار

قیمت های قبلی و آتی نهاده های خوراک دام وطیور وآبزیان و آنالیز بازار محصولات تغذیه دام وطیور وآبزیان

بی‌اطلاعی از تحلیل بازار انجام هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند.  

A good market analysis will enable you to lure investors, sidestep pitfalls, and most importantly, attract customers

بررسی رابطه بین خریداران ومصرف کنندگان؟چرایی خرید محصول توسط مصرف کنندگان ،پیش بینی کمیت خرید محصول ،بررسی عادات و رسوم  موثر در مصرف محصول ، بررسی طرز فکر مصرف کنندگان، بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشیهای مختلف ،بررسی وفا داری مصرف کنندگان به محصول ،بررسی گروه‌های خاص مصرف کنندگان ،بررسی بازاریابی محلی ،تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی ،بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن ،تخمین وسعت بازار ،بررسی موقعیت شرکت در صنعت تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی،به منظور جمع‌آوری اطلاعاتی که بر اساس آنها بتوان قیمت محصول و میزان تقاضای آن را در ازای هر یک از قیمت‌های مختلف تعیین کرد و هزینه‌های مربوط به عرضه آنها را مشخص ساخت، از این نوع تحقیقات استفاده می‌شود.

مهر, ۱۳۹۶

 • ۲ مهر

  تحلیل بازار کشاورزی ژنومیک

  تحلیل بازار کشاورزی ژنومیک

  گزارش مورخ بیست و دوم سپتامبر سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار کشاورزی بیولوژیک بر اساس انواع محصولات ( حوزه دام و کشاورزی)

شهریور, ۱۳۹۶

 • ۲۹ شهریور

  تحلیل بازار کشاورزی بیولوژیک

  تحلیل بازار کشاورزی بیولوژیک

  گزارش مورخ هیجدهم سپتامبر سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار کشاورزی بیولوژیک بر اساس انواع محصولات میکروبی

 • ۲۷ شهریور

  تحلیل بازار افزودنی های تغذیه

  گزارش مورخ سیزدهم سپتامبر سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار افزودنی های تغذیه بر اساس انواع محصولات میکروبی ( باکتریایی و باسیلوس)

 • ۲۴ شهریور

  تحلیل بازار کانادا

  تحلیل بازار کانادا

  گزارش بخش عمومی تجارت UN از تحلیل بازار کانادا بر اساس وضعیت صادرات و واردات کالا- به غیر از خدمات ( مقاصد شناسایی شده صادراتی و قیمت

 • ۲۲ شهریور

  تحلیل بازار علف کش دیکامبا

  تحلیل بازار علف کش دیکامبا

  گزارش هشتم سپتامبرسال 2017 شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار علف کش دیکامبا (مورد استفاده درحوزه غلات،دانه های روغنی،مراتع ، کشت علوفه

 • ۲۰ شهریور

  تحلیل بازار بذر سبزیجات و میوه

  تحلیل بازار بذر سبزیجات و میوه

  گزارش مورخ هفتم سپتامبر سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل تحلیل بازار بذر سبزیجات و میوه (انواع ریشه ای ، برگ دار ، براسیکا ،خانواده شلغم

 • ۷ شهریور

  تحلیل بازار آفت کش جوندگان

  تحلیل بازار آفت کش جوندگان

  گزارش مورخ بیست و هشتم آگوست سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار آفت کش جوندگان بر اساس انواع محصولات (آنتی کواگولانت

مرداد, ۱۳۹۶

 • ۲۷ مرداد

  تحلیل بازار خوراک دام انگلیس

  تحلیل بازار خوراک دام انگلیس

  گزارش مورخ چهارم آگوست سال 2017 ، بر اساس اطلاعات منتشره توسط Department for Environment, Food & Rural Affairs، درخصوص تحلیل بازار خوراک دام انگلیس

 • ۲۳ مرداد

  تحلیل بازار ذرت آفریقای جنوبی

  تحلیل بازار ذرت آفریقای جنوبی

  گزارش مورخ یازدهم آگوست سال 2017 ، سرویس کشاورزی خارجی USDA ، درخصوص تحلیل بازار ذرت آفریقای جنوبی بر اساس انواع محصولات (ذرت زرد ، ذرت سفید)

 • ۱۸ مرداد

  تحلیل بازار خوراک دام و طیور وآبزیان

  تحلیل بازار خوراک دام و طیور وآبزیان

  گزارش مورخ ششم آگوست سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار خوراک دام و طیور وآبزیان بر اساس انواع افزودنی های مایع (ویتامین، مینرال و پروتئین)