خانه / آنالیز بازار (صفحه 4)

آنالیز بازار

آنالیز بازار

قیمت های قبلی و آتی نهاده های خوراک دام وطیور وآبزیان و آنالیز بازار محصولات تغذیه دام وطیور وآبزیان

بی‌اطلاعی از تحلیل بازار انجام هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند.  

A good market analysis will enable you to lure investors, sidestep pitfalls, and most importantly, attract customers

بررسی رابطه بین خریداران ومصرف کنندگان؟چرایی خرید محصول توسط مصرف کنندگان ،پیش بینی کمیت خرید محصول ،بررسی عادات و رسوم  موثر در مصرف محصول ، بررسی طرز فکر مصرف کنندگان، بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشیهای مختلف ،بررسی وفا داری مصرف کنندگان به محصول ،بررسی گروه‌های خاص مصرف کنندگان ،بررسی بازاریابی محلی ،تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی ،بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن ،تخمین وسعت بازار ،بررسی موقعیت شرکت در صنعت تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی،به منظور جمع‌آوری اطلاعاتی که بر اساس آنها بتوان قیمت محصول و میزان تقاضای آن را در ازای هر یک از قیمت‌های مختلف تعیین کرد و هزینه‌های مربوط به عرضه آنها را مشخص ساخت، از این نوع تحقیقات استفاده می‌شود.

خرداد, ۱۳۹۶

 • ۲۵ خرداد

  تحلیل بازار حشرات مفید در کشاورزی

  تحلیل بازار حشرات مفید در کشاورزی

  گزارش مورخ چهاردهم ژوئن سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار حشرات مفید در کشاورزی بر اساس انواع (شکارچی،پارازیتوئید،گرده افشان و ...)

 • ۲۴ خرداد

  تحلیل بازار مهارکننده های رشد حشرات

  تحلیل بازار مهارکننده های رشد حشرات

  گزارش مورخ چهاردهم ژوئن سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار مهارکننده های رشد حشرات بر اساس انواع (مهارکننده سنتز کیتین

 • ۲۳ خرداد

  تحلیل بازار آبیاری بارانی

  تحلیل بازار آبیاری بارانی

  گزارش مورخ سیزدهم ژوئن سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازارآبیاری بارانی بر اساس انواع سیستم های آبیاری بارانی اعم از

 • ۲۲ خرداد

  تحلیل بازار گلوفوسینیت در کشاورزی

  تحلیل بازار گلوفوسینیت در کشاورزی

  گزارش مورخ سی و یکم می سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار گلوفوسینیت در کشاورزی بر اساس انواع (فرمول مایع و فرمول خشک) که در حوزه کشاورزی

 • ۱۸ خرداد

  تحلیل بازار پودر جایگزین شیر

  تحلیل بازار پودر جایگزین شیر

  گزارش مورخ هشتم ژوئن سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار پودر جایگزین شیر بر اساس انواع (درمانی -غیر درمانی ،پودری -مایع)

 • ۱۶ خرداد

  تحلیل بازار صنعت طیور

  تحلیل بازار صنعت طیور

  گزارش مورخ دهم ژوئن سال 2017 ، شبکه بین المللیWATT ، درخصوص تحلیل بازار صنعت طیور در زنجیره تولید محصولات پروتئینی بر اساس انواع

 • ۱۵ خرداد

  تحلیل بازار کلرانت‌در بخش کشاورزی

  تحلیل بازار کلرانت‌در بخش کشاورزی

  گزارش مورخ دهم ژوئن سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار کلرانت‌در بخش کشاورزی بر اساس انواع (Dyes and Pigments) با کاربرد های

 • ۷ خرداد

  تحلیل بازار آنزیم بخش کشاورزی

  تحلیل بازار آنزیم بخش کشاورزی

  ر اساس گزارش مورخ بیست و پنجم می سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار آنزیم بخش کشاورزی بر اساس انواع , Dehydrogenases, Sulfatases

 • ۱ خرداد

  تحلیل بازار صنعت آبزیان ویتنام

  تحلیل بازار صنعت آبزیان ویتنام

  بر اساس گزارش تحلیل بازار صنعت آبزیان ویتنام نوزدهم ماه می سال 2017 ،شبکه خبری"وات" شرکت DeHeus یک مرکز تحقیقات و آموزش آبزی پروری در کشور ویتنام

اسفند, ۱۳۹۵