خانه / آنالیز بازار (صفحه 4)

آنالیز بازار

آنالیز بازار

قیمت های قبلی و آتی نهاده های خوراک دام وطیور وآبزیان و آنالیز بازار محصولات تغذیه دام وطیور وآبزیان

بی‌اطلاعی از تحلیل بازار انجام هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند.  

A good market analysis will enable you to lure investors, sidestep pitfalls, and most importantly, attract customers

بررسی رابطه بین خریداران ومصرف کنندگان؟چرایی خرید محصول توسط مصرف کنندگان ،پیش بینی کمیت خرید محصول ،بررسی عادات و رسوم  موثر در مصرف محصول ، بررسی طرز فکر مصرف کنندگان، بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشیهای مختلف ،بررسی وفا داری مصرف کنندگان به محصول ،بررسی گروه‌های خاص مصرف کنندگان ،بررسی بازاریابی محلی ،تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی ،بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن ،تخمین وسعت بازار ،بررسی موقعیت شرکت در صنعت تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی،به منظور جمع‌آوری اطلاعاتی که بر اساس آنها بتوان قیمت محصول و میزان تقاضای آن را در ازای هر یک از قیمت‌های مختلف تعیین کرد و هزینه‌های مربوط به عرضه آنها را مشخص ساخت، از این نوع تحقیقات استفاده می‌شود.

خرداد, ۱۳۹۶

 • ۱۵ خرداد

  تحلیل بازار کلرانت‌در بخش کشاورزی

  تحلیل بازار کلرانت‌در بخش کشاورزی

  گزارش مورخ دهم ژوئن سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار کلرانت‌در بخش کشاورزی بر اساس انواع (Dyes and Pigments) با کاربرد های

 • ۷ خرداد

  تحلیل بازار آنزیم بخش کشاورزی

  تحلیل بازار آنزیم بخش کشاورزی

  ر اساس گزارش مورخ بیست و پنجم می سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، درخصوص تحلیل بازار آنزیم بخش کشاورزی بر اساس انواع , Dehydrogenases, Sulfatases

 • ۱ خرداد

  تحلیل بازار صنعت آبزیان ویتنام

  تحلیل بازار صنعت آبزیان ویتنام

  بر اساس گزارش تحلیل بازار صنعت آبزیان ویتنام نوزدهم ماه می سال 2017 ،شبکه خبری"وات" شرکت DeHeus یک مرکز تحقیقات و آموزش آبزی پروری در کشور ویتنام

اسفند, ۱۳۹۵

 • ۳۰ اسفند

  تحلیل بازار محصولات فرعی صنایع اتانول

  تحلیل بازار محصولات فرعی صنایع اتانول

  گزارش تحلیلی کارشناس بازرگانی (Kennedy)از تحلیل بازار محصولات فرعی صنایع اتانول( DDGS)در نیمه اول ماه مارچ سال 2107 نشان دهنده این است

 • ۱۶ اسفند

  تحلیل بازار پوشاک

  تحلیل بازار پوشاک

  تحلیل بازار پوشاک ایران نشان دهنده این است که صنعت مذکور برای رسیدن به اهداف ایده آل تجاری با چالش های مختلفی روبرو بوده است.این صنعت

 • ۹ اسفند

  تحلیل بازار جلبک

  تحلیل بازار جلبک

  بر اساس گزارش مورخ بیست و پنجم فوریه سال 2017 ، شبکه بین المللی گزارش بازار ، تحلیل بازار جلبک مصرفی در صنایع مختلف ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد

 • ۵ اسفند

  تحلیل بازار گلوتن

  تحلیل بازار گلوتن

  بر اساس گزارش مورخ بیست و سوم فوریه سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، تحلیل بازار گلوتن مصرفی در خوراک دام و طیور وآبزیان ،نشان دهنده این است

 • ۲ اسفند

  تحلیل بازار زنجیره سرد

  تحلیل بازار زنجیره سرد

  بر اساس گزارش مورخ سیزدهم دسامبر سال 2016 ، شبکه بین المللی بازار ، تحلیل بازار زنجیره سرد ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط سالانه

 • ۱ اسفند

  تحلیل بازار آنتی اکسیدان

  تحلیل بازار آنتی اکسیدان

  بر اساس گزارش مورخ دهم ژانویه سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، نتایج تحلیل بازار آنتی اکسیدان ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط سالانه

بهمن, ۱۳۹۵

 • ۲۷ بهمن

  تحلیل بازار آنزیم

  تحلیل بازار آنزیم

  بر اساس گزارش مورخ چهاردهم دسامبر سال 2016 ، شبکه بین المللی بازار ،نتایج تحلیل بازار آنزیم ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط