خانه / آنالیز بازار (صفحه 5)

آنالیز بازار

آنالیز بازار

قیمت های قبلی و آتی نهاده های خوراک دام وطیور وآبزیان و آنالیز بازار محصولات تغذیه دام وطیور وآبزیان

بی‌اطلاعی از تحلیل بازار انجام هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند.  

A good market analysis will enable you to lure investors, sidestep pitfalls, and most importantly, attract customers

بررسی رابطه بین خریداران ومصرف کنندگان؟چرایی خرید محصول توسط مصرف کنندگان ،پیش بینی کمیت خرید محصول ،بررسی عادات و رسوم  موثر در مصرف محصول ، بررسی طرز فکر مصرف کنندگان، بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشیهای مختلف ،بررسی وفا داری مصرف کنندگان به محصول ،بررسی گروه‌های خاص مصرف کنندگان ،بررسی بازاریابی محلی ،تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی ،بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن ،تخمین وسعت بازار ،بررسی موقعیت شرکت در صنعت تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی،به منظور جمع‌آوری اطلاعاتی که بر اساس آنها بتوان قیمت محصول و میزان تقاضای آن را در ازای هر یک از قیمت‌های مختلف تعیین کرد و هزینه‌های مربوط به عرضه آنها را مشخص ساخت، از این نوع تحقیقات استفاده می‌شود.

اسفند, ۱۳۹۵

 • ۲ اسفند

  تحلیل بازار زنجیره سرد

  تحلیل بازار زنجیره سرد

  بر اساس گزارش مورخ سیزدهم دسامبر سال 2016 ، شبکه بین المللی بازار ، تحلیل بازار زنجیره سرد ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط سالانه

 • ۱ اسفند

  تحلیل بازار آنتی اکسیدان

  تحلیل بازار آنتی اکسیدان

  بر اساس گزارش مورخ دهم ژانویه سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ، نتایج تحلیل بازار آنتی اکسیدان ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط سالانه

بهمن, ۱۳۹۵

 • ۲۷ بهمن

  تحلیل بازار آنزیم

  تحلیل بازار آنزیم

  بر اساس گزارش مورخ چهاردهم دسامبر سال 2016 ، شبکه بین المللی بازار ،نتایج تحلیل بازار آنزیم ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط

 • ۲۶ بهمن

  وضعیت بازار دانه سویا

  وضعیت بازار دانه سویا

  گزارش مبتنی بر ارزیابی و پیش بینی های فائو و سازمان های خصوصی مونیتورینگ بازار که در دوم فوریه سال 2017 از وضعیت بازار دانه سویا در جهان منتشر گردیده

 • ۲۵ بهمن

  وضعیت بازار برنج

  وضعیت بازار برنج

  گزارش مبتنی بر ارزیابی و پیش بینی های فائو و سازمان های خصوصی مونیتورینگ بازار که در دوم فوریه سال 2017 از وضعیت بازار برنج در جهان

 • ۲۴ بهمن

  وضعیت بازار ذرت

  وضعیت بازار ذرت

  گزارش مبتنی بر ارزیابی و پیش بینی های فائو و سازمان های خصوصی مونیتورینگ بازار که در دوم فوریه سال 2017 از وضعیت بازار ذرت در جهان منتشر گردیده

 • ۲۰ بهمن

  تحلیل بازار گندم

  تحلیل بازار گندم

  گزارش مبتنی بر ارزیابی و پیش بینی های فائو و سازمان های خصوصی مونیتورینگ بازار که در دوم فوریه سال ۲۰۱7 از تحلیل بازار گندم در جهان منتشر گردید

دی, ۱۳۹۵

 • ۲۷ دی

  پسماند نخود در تغذیه دام

  پسماند نخود در تغذیه دام

  آقای Fernando Diaz ،طی مقاله ای به بررسی نتایج تحقیقات محققین در خصوص مصرف انواع نخود زراعی و پسماند نخود در تغذیه دام بعنوان منبع

 • ۲۶ دی

  مدل کسب وکار بخش دامپروری در اروپا

  مدل کسب وکار بخش دامپروری در اروپا

  گزارش دسامبر کارشناس اقتصادی اتحادیه اروپا(Mavromichalis) به بررسی پارادوکس های آتی مدل کسب وکار بخش دامپروری در اروپا می پردازد.بسیاری

 • ۱۴ دی

  تحلیل بازار کود های شیمیایی

  بر اساس گزارش سال 2016 شبکه بلومبرگ ، تحلیل بازار کود های شیمیایی نشان دهنده این است که متوسط قیمت کودهای شیمیایی به پیروی از افزایش