خانه / اخبار (صفحه 20)

اخبار

خبر الکترونیک

اخبار اقتصادی و تجاری بازار کشاورزی و دام و طیور و آبزیان :

خبر الكترونيك ، خبر نويسی الكترونيك چيست ؟خبر الكترونيك به شكلی از خبر نويسی اطلاق می شود كه در راديو ،تلويزيون و شبكه های ارتباطی كاربرد دارد .ساختار اين نوع خبرها ،ساختار واژگانی ،نحوه ذكر نامها و عناوين ،نقل قولها و … با خبر نويسی برای روزنامه ها تفاوت دارد .او در اين بخش از كتاب به قاعده های جهانی خبر الكترونيك اشاره می كند :خبر الكترونيك بايد كوتاه باشد ،برای آشنايی با خبر نويسی مدرن ،شناخت خبرنويسی سنتی يك ضرورت است و بايد هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خبرنويسی كلاسيك را شناخت .

News is packaged information about current events happening somewhere else

به همين خاطر مخاطب اصلی  خبر نويسی مدرن افرادی هستند كه با خبر نويسی كلاسيك آشنا هستند .قاعده های جهانی خبر الكترونيك :خبر الكترونيك بايد كوتاه باشد ،چون گران قيمت است .

منبع : کتاب خبر نويسی مدرن نوشته دكتر يونس شكر خواه.

اسفند, ۱۳۹۳

  • ۲۱ اسفند

    محل زندگی ثروتمندان

    زندگی ثروتمندان

    محل زندگی ثروتمندان  مجله فوربس در سال ۲۰۱۵ به بررسی محل زندگی ثروتمندان جهان پرداخته و شهرهای محل تجمع آنان را بر اساس نقشه ذیل طبقه بندی نموده است.۷۸ نفر از برترین ثروتمندان درشهر نیویورک ،۶۸ نفر مسکو،۶۴ نفر در هنگ کنگ اقامت دارند.