خانه / اخبار (صفحه 52)

اخبار

خبر الکترونیک

اخبار اقتصادی و تجاری بازار کشاورزی و دام و طیور و آبزیان :

خبر الكترونيك ، خبر نويسی الكترونيك چيست ؟خبر الكترونيك به شكلی از خبر نويسی اطلاق می شود كه در راديو ،تلويزيون و شبكه های ارتباطی كاربرد دارد .ساختار اين نوع خبرها ،ساختار واژگانی ،نحوه ذكر نامها و عناوين ،نقل قولها و … با خبر نويسی برای روزنامه ها تفاوت دارد .او در اين بخش از كتاب به قاعده های جهانی خبر الكترونيك اشاره می كند :خبر الكترونيك بايد كوتاه باشد ،برای آشنايی با خبر نويسی مدرن ،شناخت خبرنويسی سنتی يك ضرورت است و بايد هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف خبرنويسی كلاسيك را شناخت .

News is packaged information about current events happening somewhere else

به همين خاطر مخاطب اصلی  خبر نويسی مدرن افرادی هستند كه با خبر نويسی كلاسيك آشنا هستند .قاعده های جهانی خبر الكترونيك :خبر الكترونيك بايد كوتاه باشد ،چون گران قيمت است .

منبع : کتاب خبر نويسی مدرن نوشته دكتر يونس شكر خواه.

آبان, ۱۳۹۱

  • ۲۷ آبان

    سهم کشاورزی از مصرف آب 92%

    سهم کشاورزی

     تحقیقات یکی از دانشگاه های هلند و یکی از آکادمی های امریکایی برای تعیین میزات آب مجازی مورد نیاز برای تولید  هر محصول به بررسی آب مورد استفاده درتولید محصولات و کالاهامی پردازد ،معرفی موضوع آب مجازی به منظورتعیین ارزش تجارت کالاها صورت پذیرفته است.مثلا مقدارکل  آب مورد نیاز تولیدلپ …