خانه / آرشیو نظرسنجی

آرشیو نظرسنجی

 

پیش بینی قیمت نهاده های کشاورزی در سال۱۳۹۷؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
نظرسنجی با گرایش مطالب تخصصی حوزه کشاورزی و موضوعات سرمایه کارآفرینان ، کارآفرینی ، فناوری های نوین ، صنایع تبدیلی ،آنالیز بازار ، آموزش ، استاندارد ، بازار مواد اولیه.

مهم ترین گزینه موثر در توسعه کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۷ ؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...
URL Shortener | Poliv Developers | http://poliv.ir/7896
QR Code | POLIV.IR