خانه / اطلاعات قیمت / قيمت هفتگی (صفحه 2)

قيمت هفتگی

قیمت روزانه

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان در ایران همواره با مسائل ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مسائل مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی شفافیت اطلاع رسانی در بازار بوده است، در حال حاضر بر اساس تلاش های ارزشمند بخش دولتی و خصوصی روند این ساختار به سمت وضعیت استاندارد پیشرفت نموده است، بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در بازار و تعیین قیمت نهاده های کشاورزی (گندم ،جو ، ذرت ،کنجاله سویا ، سایر کنجاله ها ، سبوس گندم و …..)و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان از مهمترین اهدافی است که موسسه پارساپژوهش آرین در سیاست های اطلاع رسانی ماهنامه الکترونیک پارس آروین لحاظ نموده است .بخش قیمت مواد اولیه و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان با هدف ایجاد یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار ایجاد گردید تا بستر سازی لازم در راستای تصمیم گیری مطلوب بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف را فراهم نماید.

آبان, ۱۳۹۶

 • ۲۶ آبان

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به بیست و ششم آبان ماه سالجاری حاکی از ادامه روند افزایشی قیمت برخی نهاده های کشاورزی

 • ۲۰ آبان

  بازار نهاده های کشاورزی

  بررسی ادامه نوسانات قیمت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به هیجدهم آبان ماه سالجاری حاکی از ادامه انتظارات تورمی برای افزایش برخی نهاده های کشاورزی

 • ۱۳ آبان

  ادامه نوسانات قیمت نهاده های کشاورزی

  بررسی ادامه نوسانات قیمت نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به دوازدهم آبان ماه سالجاری حاکی از تشکیل کف قیمت جدید برای برخی نهاده های کشاورزی

 • ۶ آبان

  کاهش نوسان قیمت نهاده های کشاورزی

  کاهش نوسان قیمت نهاده های کشاورزی

  بررسی کاهش نوسان قیمت نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به پنجم آبان ماه سالجاری حاکی از پایان هیجان بازار و بازگشت ثبات در بازار حوزه کشاورزی

مهر, ۱۳۹۶

 • ۳۰ مهر

  بازار ارز ونهاده های کشاورزی

  بازار ارز ونهاده های کشاورزی

  بررسی بازار ارز ونهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به بیست و هشتم مهرماه سالجاری حاکی از شدت نوسانات وافزایش عدم ثبات در بازار حوزه کشاورزی

 • ۲۲ مهر

  بازار نهاده های کشاورزی

  نبض بازار نهاده های کشاورزی

  بررسی بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به بیست و یکم مهرماه سالجاری حاکی از نوسانات کمتروحفظ ثبات در بازار حوزه کشاورزی طی روز های کاری هفته

 • ۸ مهر

  نوسانات در بازار نهاده های کشاورزی

  نوسانات در بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به هفتم مهرماه سالجاری حاکی از استمرار روند آرامش در بازار حوزه کشاورزی طی روز های کاری هفته

 • ۱ مهر

  تحلیل بازار حوزه کشاورزی

  اخبار بازار مواد اولیه در تاریخ منتهی به سی و یکم شهریورماه حاکی ازادامه روند آرامش در تحلیل بازار حوزه کشاورزی طی روز های کاری هفته قبل

شهریور, ۱۳۹۶

 • ۲۵ شهریور

  اخبار بازار مواد اولیه

  اخبار بازار مواد اولیه

  اخبار بازار مواد اولیه در تاریخ منتهی به بیست و هفتم شهریورماه حاکی ازادامه روند آرامش در وضعیت بازار نهاده های کشاورزی طی روز های کاری هفته

 • ۱۹ شهریور

  کشاورزی و نوسانات هفتگی

  تورم انتظاری در بازار نهاده های کشاورزی

  بررسی بازار مواد اولیه کشاورزی و نوسانات هفتگی قیمتدر تاریخ منتهی به هفدهم شهریورماه حاکی از نشانه های کاهش نوسان در تغییرات نرخ مواد اولیه بازار کشاورزی