خانه / اطلاعات قیمت / قيمت هفتگی (صفحه 2)

قيمت هفتگی

قیمت روزانه

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان در ایران همواره با مسائل ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مسائل مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی شفافیت اطلاع رسانی در بازار بوده است، در حال حاضر بر اساس تلاش های ارزشمند بخش دولتی و خصوصی روند این ساختار به سمت وضعیت استاندارد پیشرفت نموده است، بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در بازار و تعیین قیمت نهاده های کشاورزی (گندم ،جو ، ذرت ،کنجاله سویا ، سایر کنجاله ها ، سبوس گندم و …..)و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان از مهمترین اهدافی است که موسسه پارساپژوهش آرین در سیاست های اطلاع رسانی ماهنامه الکترونیک پارس آروین لحاظ نموده است .بخش قیمت مواد اولیه و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان با هدف ایجاد یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار ایجاد گردید تا بستر سازی لازم در راستای تصمیم گیری مطلوب بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف را فراهم نماید.

مرداد, ۱۳۹۶

 • ۷ مرداد

  نوسان محدود در بازار مواد اولیه

  نوسان محدود در بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ ششم مردادماه حاکی از استمرار ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل

تیر, ۱۳۹۶

 • ۳۱ تیر

  ثبات در بازار مواد اولیه

  ثبات در بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ سی ام تیرماه حاکی از حفظ ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است .قیمت

 • ۲۴ تیر

  کاهش نوسان در بازار مواد اولیه

  کاهش نوسان در بازار مواد اولیه

  کاهش نوسان در بازار مواد اولیهدر هفته منتهی به تاریخ بیست و چهارم تیرماه حاکی از بازگشت ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل

 • ۱۷ تیر

  ثبات در بازار مواد اولیه

  ثبات در بازار مواد اولیه

  ثبات در بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ شانزدهم تیرماه حاکی از بازگشت ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است

 • ۱۰ تیر

  آرامش در بازار مواد اولیه

  تحلیل تغییرات بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ دوم تیرماه حاکی از آرامش در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است

 • ۳ تیر

  کاهش نوسانات بازار مواد اولیه

  کاهش نوسانات بازار مواد اولیه

  تحلیل تغییرات بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ دوم تیرماه حاکی از کاهش نوسانات بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است

خرداد, ۱۳۹۶

 • ۲۷ خرداد

  تحلیل تغییرات بازار مواد اولیه

  ثبات در بازار مواد اولیه

  تحلیل تغییرات بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ بیست وپنجم خرداد ماه حاکی از نوسانات متناوب صعود و نزولی بازار طی روز های کاری هفته قبل

 • ۲۰ خرداد

  صعودی شدن نرخ مواد اولیه

  صعودی شدن نرخ مواد اولیه

  تحلیل بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ نوزدهم خرداد ماه حاکی از صعودی شدن نرخ مواد اولیه صنایع خوراک دام و طیور وآبزیان پس از نوسانات صعود و نزولی

 • ۱۳ خرداد

  مقاومت در برابر کاهش نرخ مواد اولیه

  مقاومت در برابر کاهش نرخ مواد اولیه

  تحلیل بازار مواد اولیه در هفته دوم خردادماه حاکی از مقاومت در برابر کاهش نرخ مواد اولیه پس از نوسانات شدید صعودی هفته قبل است .پس از آنکه

 • ۶ خرداد

  کانال صعودی قیمت بازار مواد اولیه

  کانال صعودی قیمت بازار مواد اولیه

  تحلیل بازار مواد اولیه در هفته ابتدایی خردادماه از پایان ناگهانی روند ثبات نرخ و ورود به کانال صعودی قیمت بازار مواد اولیه حکایت می نماید.پس از یک دوره نسبتا