خانه / اطلاعات قیمت / قيمت هفتگی (صفحه 3)

قيمت هفتگی

قیمت روزانه

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان در ایران همواره با مسائل ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مسائل مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی شفافیت اطلاع رسانی در بازار بوده است، در حال حاضر بر اساس تلاش های ارزشمند بخش دولتی و خصوصی روند این ساختار به سمت وضعیت استاندارد پیشرفت نموده است، بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در بازار و تعیین قیمت نهاده های کشاورزی (گندم ،جو ، ذرت ،کنجاله سویا ، سایر کنجاله ها ، سبوس گندم و …..)و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان از مهمترین اهدافی است که موسسه پارساپژوهش آرین در سیاست های اطلاع رسانی ماهنامه الکترونیک پارس آروین لحاظ نموده است .بخش قیمت مواد اولیه و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان با هدف ایجاد یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار ایجاد گردید تا بستر سازی لازم در راستای تصمیم گیری مطلوب بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف را فراهم نماید.

شهریور, ۱۳۹۶

 • ۱۱ شهریور

  تحولات بازار کشاورزی

  تحولات بازار کشاورزی

  بررسی بازار مواد اولیه در تاریخ منتهی به دهم شهریورماه حاکی از نشانه های کاهش ثبات در تحولات بازار کشاورزی طی روز های کاری هفته قبل است

 • ۵ شهریور

  وضعیت بازار نهاده های کشاورزی

  وضعیت بازار نهاده های کشاورزی

  ثبات در بازار مواد اولیه در تاریخ منتهی به سوم شهریورماه حاکی ازادامه روند آرامش در وضعیت بازار نهاده های کشاورزی های طی روز های کاری هفته

مرداد, ۱۳۹۶

 • ۲۹ مرداد

  امنیت و آرامش در بازار نهاده های کشاورزی

  امنیت و آرامش در بازار نهاده های کشاورزی

  ثبات هفتگی در بازار مواد اولیه در تاریخ منتهی به بیستم مرداد ماه حاکی از امنیت و آرامش در بازار نهاده های کشاورزی طی روز های کاری هفته قبل است

 • ۲۳ مرداد

  ثبات نرخ در بازار مواد اولیه

  ثبات هفتگی در بازار مواد اولیه در تاریخ منتهی به بیستم مرداد ماه حاکی از استمرار ثبات در قیمت مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است

 • ۱۴ مرداد

  ثبات هفتگی در بازار مواد اولیه

  ثبات هفتگی در بازار مواد اولیه

  ثبات هفتگی در بازار مواد اولیه در تاریخ منتهی به سیزدهم مرداد ماه حاکی از استمرار ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است

 • ۷ مرداد

  نوسان محدود در بازار مواد اولیه

  نوسان محدود در بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ ششم مردادماه حاکی از استمرار ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل

تیر, ۱۳۹۶

 • ۳۱ تیر

  ثبات در بازار مواد اولیه

  ثبات در بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ سی ام تیرماه حاکی از حفظ ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است .قیمت

 • ۲۴ تیر

  کاهش نوسان در بازار مواد اولیه

  کاهش نوسان در بازار مواد اولیه

  کاهش نوسان در بازار مواد اولیهدر هفته منتهی به تاریخ بیست و چهارم تیرماه حاکی از بازگشت ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل

 • ۱۷ تیر

  ثبات در بازار مواد اولیه

  ثبات در بازار مواد اولیه

  ثبات در بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ شانزدهم تیرماه حاکی از بازگشت ثبات نسبی در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است

 • ۱۰ تیر

  آرامش در بازار مواد اولیه

  تحلیل تغییرات بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ دوم تیرماه حاکی از آرامش در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است