خانه / اطلاعات قیمت / قيمت هفتگی (صفحه 5)

قيمت هفتگی

قیمت روزانه

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان در ایران همواره با مسائل ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مسائل مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی شفافیت اطلاع رسانی در بازار بوده است، در حال حاضر بر اساس تلاش های ارزشمند بخش دولتی و خصوصی روند این ساختار به سمت وضعیت استاندارد پیشرفت نموده است، بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در بازار و تعیین قیمت نهاده های کشاورزی (گندم ،جو ، ذرت ،کنجاله سویا ، سایر کنجاله ها ، سبوس گندم و …..)و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان از مهمترین اهدافی است که موسسه پارساپژوهش آرین در سیاست های اطلاع رسانی ماهنامه الکترونیک پارس آروین لحاظ نموده است .بخش قیمت مواد اولیه و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان با هدف ایجاد یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار ایجاد گردید تا بستر سازی لازم در راستای تصمیم گیری مطلوب بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف را فراهم نماید.

فروردین, ۱۳۹۶

 • ۲۶ فروردین

  تحولات قیمت در بازار مواد اولیه

  تحولات قیمت در بازار مواد اولیه

  روند تحولات قیمت در بازار مواد اولیه در هفته منتهی به بیست و پنجم فروردین ماه سال 96 حاکی از ثبات قیمت نهاده هادر هفته قبل است.بررسی بازار مبادلات

 • ۱۹ فروردین

  تغییرقیمت مواد اولیه

  تغییر قیمت مواد اولیه

  روند تغییرقیمت مواد اولیه در هفته منتهی به هیجدهم فروردین ماه سال 96 حاکی از ثبات قیمت نهاده هادر هفته قبل است.بررسی بازار مبادلات مواد اولیه در روز های قبل

 • ۱۲ فروردین

  روند تغییرقیمت مواد اولیه

  روند تغییرقیمت مواد اولیه در ده روز اول فروردین ماه سال 96 از اولین روز های فعالیت کاری در سال جدید تاثیر پذیر گردید.بررسی بازار مبادلات

 • ۵ فروردین

  تغییرروند قیمت مواد اولیه

  تغییرروند قیمت مواد اولیه

  تغییرروند قیمت مواد اولیه در هفته پایانی اسفندماه سال 95 نشانه شیب ملایم صعودی قیمت ها طی روزهای هفته قبل است. میانگین نوسانات قیمت مواد

اسفند, ۱۳۹۵

 • ۲۸ اسفند

  تغییرات روند قیمت مواد اولیه

  تغییرات روند قیمت مواد اولیه

  تغییرات روند قیمت مواد اولیه در هفته پایانی اسفندماه سال 95 نشانه شیب ملایم صعودی روند قیمت ها طی روزهای هفته قبل است. متوسط نوسانات قیمت

 • ۲۱ اسفند

  تغییرات قیمت مواد اولیه

  تغییرات قیمت مواد اولیه

  تغییرات قیمت مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/12/20 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه صنعت

 • ۱۵ اسفند

  ارزیابی تغییرقیمت مواد اولیه

  ارزیابی تغییرقیمت مواد اولیه

  ارزیابی تغییرقیمت مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/12/13 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه صنعت

 • ۷ اسفند

  تحلیل روندنوسان نرخ مواد اولیه

  تحلیل روندنوسان نرخ مواد اولیه

  تحلیل روندنوسان نرخ مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/12/06 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه

بهمن, ۱۳۹۵

 • ۳۰ بهمن

  ارزیابی روندتغییرقیمت مواد اولیه

  ارزیابی روندتغییرقیمت مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/11/29 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه صنعت خوراک دام و طیور وآبزیان

 • ۲۳ بهمن

  بررسی روندنوسان نرخ مواد اولیه

  بررسی روندنوسان نرخ مواد اولیه

  بررسی روندنوسان نرخ مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/11/22 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه