خانه / اطلاعات قیمت / قيمت هفتگی (صفحه 5)

قيمت هفتگی

قیمت روزانه

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان در ایران همواره با مسائل ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مسائل مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی شفافیت اطلاع رسانی در بازار بوده است، در حال حاضر بر اساس تلاش های ارزشمند بخش دولتی و خصوصی روند این ساختار به سمت وضعیت استاندارد پیشرفت نموده است، بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در بازار و تعیین قیمت نهاده های کشاورزی (گندم ،جو ، ذرت ،کنجاله سویا ، سایر کنجاله ها ، سبوس گندم و …..)و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان از مهمترین اهدافی است که موسسه پارساپژوهش آرین در سیاست های اطلاع رسانی ماهنامه الکترونیک پارس آروین لحاظ نموده است .بخش قیمت مواد اولیه و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان با هدف ایجاد یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار ایجاد گردید تا بستر سازی لازم در راستای تصمیم گیری مطلوب بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف را فراهم نماید.

دی, ۱۳۹۵

 • ۱۰ دی

  تحلیل نوسانات قیمت مواد اولیه

  تحلیل نوسانات قیمت مواد اولیه

  تحلیل نوسانات قیمت مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/10/10 از استمرارنسبی ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید.تغییرات

 • ۴ دی

  بررسی نوسانات قیمت مواد اولیه

  بررسی نوسانات قیمت مواد اولیه

  بررسی نوسانات قیمت مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/09/26 از استمرارثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید.

آذر, ۱۳۹۵

 • ۲۷ آذر

  بازار مواد اولیه صنایع تبدیلی

  بازار مواد اولیه صنایع تبدیلی

  بررسی بازار مواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/09/26 از استمرارثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید.

 • ۲۰ آذر

  بررسی بازار مواد اولیه کشاورزی

  بررسی بازار مواد اولیه کشاورزی

  بررسی بازار مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/09/19 از استمرارثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید.تغییرات قیمت مواد اولیه صنعت

 • ۱۳ آذر

  تحلیل بازار مواد اولیه کشاورزی

  تحلیل بازار مواد اولیه کشاورزی

  تحلیل بازار مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/09/12 از استمرارثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید.تغییرات قیمت مواد اولیه صنعت

 • ۶ آذر

  گزارش بازارمواد اولیه صنعت

  گزارش بازارمواد اولیه صنعت

  بررسی گزارش بازارمواد اولیه صنعت در هفته منتهی به تاریخ 1395/09/05 از ثبات نسبی قیمت ها طی هفته قبل حکایت می نماید.تغییرات قیمت مواد اولیه صنعت

آبان, ۱۳۹۵

 • ۲۹ آبان

  اخبار بازارمواد اولیه صنعت

  اخبار بازارمواد اولیه صنعت

  بررسی اخبار بازارمواد اولیه صنعت در هفته منتهی به تاریخ 1395/08/28 از ثبات نسبی قیمت ها طی هفته قبل حکایت می نماید.تغییرات قیمت مواد اولیه صنعت

 • ۲۲ آبان

  نوسانات بازارمواد اولیه صنعت

  نوسانات بازارمواد اولیه صنعت

  بررسی نوسانات بازارمواد اولیه صنعت در هفته منتهی به تاریخ 1395/08/21 از استمرار کاهش نسبی قیمت ها طی هفته قبل حکایت می نماید

 • ۱۵ آبان

  روند بازارمواد اولیه صنعت

  ادغام افقی در صنعت خوراک دام و طیور وآبزیان

  بررسی روند بازارمواد اولیه صنعت در هفته منتهی به تاریخ 1395/08/14 از استمرار ثبات نسبی قیمت ها طی هفته قبل حکایت می نماید

 • ۸ آبان

  تحولات بازارمواد اولیه صنعت

  تحولات بازارمواد اولیه صنعت

  بررسی تحولات بازارمواد اولیه صنعت در هفته منتهی به تاریخ 1395/08/07 از استمرار ثبات نسبی قیمت ها طی هفته قبل حکایت می نماید