خانه / اطلاعات قیمت / قيمت هفتگی (صفحه 5)

قيمت هفتگی

قیمت روزانه

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان در ایران همواره با مسائل ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مسائل مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی شفافیت اطلاع رسانی در بازار بوده است، در حال حاضر بر اساس تلاش های ارزشمند بخش دولتی و خصوصی روند این ساختار به سمت وضعیت استاندارد پیشرفت نموده است، بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در بازار و تعیین قیمت نهاده های کشاورزی (گندم ،جو ، ذرت ،کنجاله سویا ، سایر کنجاله ها ، سبوس گندم و …..)و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان از مهمترین اهدافی است که موسسه پارساپژوهش آرین در سیاست های اطلاع رسانی ماهنامه الکترونیک پارس آروین لحاظ نموده است .بخش قیمت مواد اولیه و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان با هدف ایجاد یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار ایجاد گردید تا بستر سازی لازم در راستای تصمیم گیری مطلوب بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف را فراهم نماید.

اسفند, ۱۳۹۵

 • ۷ اسفند

  تحلیل روندنوسان نرخ مواد اولیه

  تحلیل روندنوسان نرخ مواد اولیه

  تحلیل روندنوسان نرخ مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/12/06 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه

بهمن, ۱۳۹۵

 • ۳۰ بهمن

  ارزیابی روندتغییرقیمت مواد اولیه

  ارزیابی روندتغییرقیمت مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/11/29 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه صنعت خوراک دام و طیور وآبزیان

 • ۲۳ بهمن

  بررسی روندنوسان نرخ مواد اولیه

  بررسی روندنوسان نرخ مواد اولیه

  بررسی روندنوسان نرخ مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/11/22 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه

 • ۱۶ بهمن

  بررسی روندتغییرقیمت مواد اولیه

  بررسی روندتغییرقیمت مواد اولیه

  بررسی روندتغییرقیمت مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/11/15 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. استمرار ثبات قیمت مواد اولیه

 • ۹ بهمن

  بررسی روندتغییرات قیمت مواد اولیه

  بررسی روندتغییرات قیمت مواد اولیه

  بررسی روندتغییرات قیمت مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ 1395/11/08 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. ثبات قیمت بیشتر

 • ۲ بهمن

  تحلیل روندتغییرات قیمت مواد اولیه

  تحلیل روندتغییرات قیمت مواد اولیه

  تحلیل روندتغییرات قیمت مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/10/24 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. ثبات قیمت

دی, ۱۳۹۵

 • ۲۵ دی

  تحلیل تغییرات قیمت مواد اولیه

  تحلیل تغییرات قیمت مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/10/24 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. ثبات قیمت

 • ۱۸ دی

  ارزیابی نوسانات قیمت مواد اولیه

  ارزیابی نوسانات قیمت مواد اولیه

  ارزیابی نوسانات قیمت مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/10/17 از ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید. روند افزایشی قیمت

 • ۹ دی

  تحلیل نوسانات قیمت مواد اولیه

  تحلیل نوسانات قیمت مواد اولیه

  تحلیل نوسانات قیمت مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/10/10 از استمرارنسبی ثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید.تغییرات

 • ۳ دی

  بررسی نوسانات قیمت مواد اولیه

  بررسی نوسانات قیمت مواد اولیه

  بررسی نوسانات قیمت مواد اولیه کشاورزی در هفته منتهی به تاریخ 1395/09/26 از استمرارثبات قیمت ها طی روزهای قبل حکایت می نماید.