خانه / اخبار ویژه

اخبار ویژه

خبر ویژه کارآفرین

اخبار ویژه کارآفرین و کارآفرینی اقتصادی و تجاری بازار کشاورزی و دام و طیور و آبزیان :

بر اساس تعريف های ارائه شده، برای خبر يا اطلاع، دو عنصر اساسی منتشر شدن و نو بودن را مي توان در نظر گرفت. انتشار خبر، هر نوع ارتباط مستقيم مانند گفت وگو و مكاتبه را از حوزه شمول خبر خارج مي كند و صفت خصوصی و شخصی بودن را از آن می زدايد. به اين ترتيب، خبر، در قلمرو امور جمعی، اجتماعی و عمومی قرار می گيرد و عنصر نو بودن و تازگی هم از گسترش شمول آن به اطلاعات مربوط به گذشته يا رخداد و فعاليت های تكراری جلوگيری می كند؛ زيرا اين گونه رخدادها و فعاليت ها معمولاً موضوع مطالعات ادبی، هنری و علمی قرار می گيرند.

Top News became an experience which millions of people could undergo simultaneously.Outstanding news experiences can exert profound influence on millions of people

به عبارت ديگر، اطلاعاتی كه درباره حالت های مستمر پديده های قبلی يا جريان وقايع گذشته تهيه می شوند، جنبه خبری ندارند و تنها به يك اقدام جديد و يك واقعه يا حادثه تازه می توان عنوان خبر را اطلاق كرد.بايد توجه داشت كه اهميت تازگی اخبار مراتب گوناگونی دارد و همين عامل است كه تعيين مي كند كدام رويداد را بايد يك خبر معمولی (Information) دانست و كدام يك را در تازه ها (News) بررسی كرد؛ «زيرا خبر معمولی، شامل اطلاعاتی است كه درباره امور و وقايع جاری به دست می آيند. در اين نوع اطلاعات، هر چند عنصر نو بودن، اهميت فراوان دارد، در عين حال اگر در انتشار آنها تأخيری رخ دهد، اشكال اساسی ايجاد نمی شود. در صورتی كه در خبرهای تازه، چنان كه از نام آنها پيداست، عنصر نو بودن اهميت بيشتری دارد، به گونه ای كه اگر اين نوع خبرها بلافاصله انتشار نيابند، ديگر برای روز بعد يا حتی در ساعات و دقايق بعد، قابل استفاده نيستند.

مرداد, ۱۳۹۷

 • ۸ مرداد

  امنیت غذایی و فرآوری پسماند کشاورزی

  امنیت غذایی و فرآوری پسماند کشاورزی

  امنیت غذایی و فرآوری پسماند کشاورزی وقایع و تعاملات اخیر بین المللی گویای این واقعیت است که فاکتور های تهدیدامنیت و رفاه آینده جوامع بشری

آبان, ۱۳۹۶

 • ۲۵ آبان

  حذف مالیات بر ارزش افزوده واردات

  حذف مالیات بر ارزش افزوده واردات

  ر اساس گزارش ماه نوامبر وزارت امور خارجه چین ، حذف مالیات بر ارزش افزوده واردات محصولات فرعی ذرت از کشور امریکا به گمرکات چین ابلاغ می گردد

اردیبهشت, ۱۳۹۶

 • ۳۱ اردیبهشت

  عوامل حمایت کننده توسعه صنایع خوراک دام وطیور وآبزیان

  عوامل حمایت کننده توسعه صنایع خوراک دام وطیور وآبزیان

  عوامل حمایت کننده توسعه صنایع خوراک دام وطیور وآبزیان در بررسی تحلیلی عوامل حمایت کننده توسعه صنایع خوراک دام وطیور وآبزیان وجود ساختار های حمایتی برای توسعه کسب و کار زنجیره پروتئینی از اهمیت بالایی برخوردار است. اگرچه این ساختار متناسب با اینکه در چه منطقه و چه کشوری  قرار …

بهمن, ۱۳۹۵

 • ۱۹ بهمن

  تحلیل بازار پروبیوتیک

  تحلیل بازار پروبیوتیک

  بر اساس گزارش مورخ چهاردهم دسامبر سال 2016 ، شبکه بین المللی بازار ،نتایج تحلیل بازار پروبیوتیک ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط

 • ۱۸ بهمن

  تحلیل بازار آرد

  تحلیل بازار آرد

  بر اساس گزارش مورخ نوزدهم دسامبر سال 2016 ، شبکه بین المللی بازار ،نتایج تحلیل بازار آرد فراسودمند(عمل گرا) ،نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب

 • ۱۷ بهمن

  تحلیل بازار کاروتنوئید

  تحلیل بازار کاروتنوئید

  بر اساس گزارش مورخ بیست وششم دسامبر سال 2016 ، شبکه بین المللی بازار ،نتایج تحلیل بازار کاروتنوئید نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط

 • ۱۳ بهمن

  تحلیل بازار ضدقارچ

  تحلیل بازار ضد قارچ

  بر اساس گزارش مورخ سوم ماه ژانویه سال 2017 ، شبکه بین المللی بازار ،نتایج تحلیل بازار ضدقارچ نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط

 • ۱۲ بهمن

  تحلیل بازار ویتامین ها و مکمل های معدنی

  تحلیل بازار ویتامین ها و مکمل های معدنی

  بر اساس گزارش 26 ماه ژانویه سال 2017 شبکه بین المللی بازار ،نتایج تحلیل بازار ویتامین ها و مکمل های معدنی نشان دهنده این است که پیش بینی رشد

 • ۱۱ بهمن

  تحلیل بازار محصولات نانوایی منجمد

  تحلیل بازار محصولات نانوایی منجمد

  بر اساس گزارش ماه دسامبر سال 2016 شبکه بین المللی بازار ، تحلیل بازار محصولات نانوایی منجمد نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط سالانه

 • ۱۰ بهمن

  تحلیل بازار پروتئین شیر

  تحلیل بازار پروتئین شیر

  بر اساس گزارش بیست و هفتم ژانویه سال 2017 شبکه بین المللی بازار ، تحلیل بازار پروتئین شیر نشان دهنده این است که پیش بینی رشد مرکب متوسط سالانه