خانه / آموزش (صفحه 9)

آموزش

آموزش

آموزش های کوتاه مدت، مجازی : به‌ معنی آموختن، یاددادن و تعلیم در برابر تربیت می‌‌باشد.تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید.

منظور فعالیتی است که در خدمت پرورش و کار آموزی قرار دارد.ابزار پرورش و کارآموزی است.«براون» و« اتکینس» آموزش را به عنوان فراهم آوردن فرصت هایی برای اینکه دانش آموزان یاد بگیرند تعریف کرده اند.

Training and development : the action of teaching a person  a particular skill or type of behaviour

معمولا فعالیت هایی را که معلم به قصد آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می دهد آموزش می نامند، چه این معلم در دبستان و چه در دبیرستان و چه در دانشگاه یا در یک دوره کوتاه کارآموزی به آموزش،مشغول باشد.پس بنا به تعریف، آموزش به فعالیت هایی گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی آموزگار یا معلم طرح ریزی می شود و بین آموزگار و یک یا چند یادگیرنده به صورت یک کنش متقابل جریان می یابد.دقت کنید که در این تعریف بر آموزش به صورت فعالیت ها یا اقداماتی که از سوی معلم طراحی می شوند و هدف آنها سهولت بخشیدن یا کمک کردن به یادگیری یاد گیرندگان است تاکید شده.یادگیری فعالیتی است که از سوی یادگیرنده انجام می گیرد و خود او در شکل گیری آن نقش مستقیم دارد و نقش معلم صرفا فراهم آوردن شرایط و امکاناتی است که یادگیری را آسان می سازد.در واقع معلم در تجارب یادگیری دانش آموزان دخل و تصرف می کند تا بر یادگیری آنان تاثیر بگذارد .در این تعریف همچنین فرض شده است که یادگیری یک فرایند درونی یادگیرنده است.تعریف بالا از آموزش ویژۀ آموزش رو در روی کلاسی است، زیا در آن بر کنش متقابل یاتعامل بین معلم و یادگیرندگان تأکید شده است. در نتیجه، این تعریف انواع دیگر آموزش، مانند آموزش به وسیله رادیو، تلویزیون، کتاب، و مانند اینها را که فاقد کنش متقابل یا رابطه دوجانبه رو در روی بین معلم و شاگردان است شامل نمی شود. اگر بخواهیم از آموزش تعریف جامع تری به دست دهیم ، آن گونه که علاوه بر آموزش رو در روی کلاسی انواع دیگر آموزش رانیز شامل گردد، می توانیم آن را به صورت زیر تعریف کنیم: هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است .

آذر, ۱۳۹۲

  • ۲۳ آذر

    بتائین

    بتائین

    بتائین موارد استفاده از بتائین در صنایع مختلف: ۱-بتائین به عنوان یک ماده افزودنی خوراکی در جیره غذایی حیواناتی از قبیل طیور ، ماهی ،نشخوارکنندگان وخوک مورد استفاده قرار می گیرد. ۲-بتائین در تهیه لوازم آرایشی و بهداشتی ، از قبیل کرم های مرطوب کننده ، شامپو، خمیر دندان و …