parsapajohesh arianموسسه پارساپژوهش آرین در سال ۱۳۸۰ شروع به فعالیت نمود،درحال حاضر از طریق اخذ مجوز های قانونی در خصوص چاپ الکترونیک ماهنامه پارس آروین با گرایش مطالب تخصصی حوزه کشاورزی ، خوراک دام ، دام ، طیور ، آبزیان و سرمایه کارآفرین ، کارآفرینی ، فناوری های نوین ، صنایع تبدیلی ، آنالیز بازار ، آموزش ، استاندارد ، بازار مواد اولیه در حال فعالیت میباشد.

اطلاعات تخصصی کارآفرینی و کارآفرین ، آنالیز بازار ، تحلیل بورس ، کشاورزی ، خوراک دام ، طیور و آبزیان


parsapajohesh arianپارساپژوهش آرین در راستای تسهیل ارتباط صاحبان ایده ، متخصصین دانشگاه ،سرمایه گذاران ، تحلیل گران و حامیان اقتصادی برنامه ریزی نموده است.با توجه به ظرفیت و توانمندی های شبکه مرتبط با این موسسه امکان تحلیل های کارآفرینانه بر اساس آخرین ابزارهای فناورانه امکان پذیر می گردد.مهمترین دستاورد هسته ارتباطی کارآفرینی پارسا پژوهش ایجاد تسهیلات در روند علمی و عملی تجاری سازی ایده می باشد.

اخبار ویژه

تازه های اخبار

اطلاعات تخصصی کارآفرینی و کارآفرین ، آنالیز بازار ، تحلیل بورس ، کشاورزی ، خوراک دام ، طیور و آبزیان