خانه / در باره ما

در باره ما

بسمه تعالی در راستای ارتقا سطح دانش و بینش عمومی ، اعتلاو ترویج فرهنگ ، بر اساس قوانین فرهنگی مصرحه در قوانین کشور و رعایت ضوابط حاکم بر تاسیس موسسات و مراکز فرهنگی و بر طبق مفاد اساسنامه موسسه پارسا پژوهش آرین در سال ۱۳۸۰ شروع به فعالیت نمود.

 

اهم اهداف و برنامه ها ی این موسسه بشرح ذیل می باشد
 1. _ترجمه و تالیف مقالات ،متون و کتاب به زبان های خارجی و بالعکس
 2. _انجام فعالیت های انتشاراتی بمنظور انتشار کتاب ،نشریات ،مطبوعات تخصصی ،به زبان های مختلف دنیا
 3. _تشکیل جلسات تخصصی ،گفتگو، انجمنها ،کنفرانس ها ،نمایشگاه ها ،تورهای علمی –تحقیقی بطور عام
 4. _انجمن امور تبلیغی – فرهنگی واطلاع رسانی ازطریق محصولات دیداری و شنیداری
 5. _انجام مطالعات و تحقیقات ،اجرای طرح های پژوهشی بموازات تدوین مجموعه های تخصصی متناسب با اهداف موسسه
 6. _ایجاد ارتباط با مراکز اطلاع رسانی و تحقیقاتی داخل و خارج کشور
 7. بدیهی است موسسه پارساپژوهش آرین در حال حاضر از طریق اخذ مجوز های قانونی در خصوص چاپ الکترونیک ماهنامه پارس آروین با گرایش مطالب تخصصی حوزه کشاورزی و موضوعات سرمایه کارآفرین ،کارآفرینی ، فناوری های نوین ، صنایع تبدیلی ،آنالیز بازار ، آموزش ، استاندارد ، بازار مواد اولیه در حال فعالیت میباشد.

 

موضوعاتی که در زیر مجموعه هر یک از موضوعات فوق قابل دسته‏بندی هستند می‏توانند شامل موارد ذیل باشند

 

تحلیلی

 

 

 

 1. موضوعات اکولوژیکی و زیست محیطی
 2. قانون گذاری در آینده
 3. قانون گذاری در عرصه خارجی و بین‏المللی
 4. فرایندهای قانون گذاری
 5. سیاستهای دولت
 6. تغییرات سیاسی
 7. سیاست‏های تجاری
 8. بازار داخلی و بازار بین‏الملل
 9. جنگ‏ها و تنازعات

 

 

 

 

 1. وضعیت اقتصاد داخلی
 2. روندهای اقتصاد داخلی
 3. اقتصادها و روندهای خارجی
 4. موضوعات عمومی وضع مالیات
 5. مالیات‏های وضع شده بر تولید/ خدمات
 6. شرایط فصلی آب و هوایی
 7. بازار و چرخه‏های کسب وکار
 8. عوامل ویژه صنعتی
 9. روندهای بازار و کانالهای توزیع
 10. محرک های مصرف‏کننده/ مصرف کننده نهایی
 11. نرخهای بهره و ارز
 12. موضوعات تجاری و مالی بین المللی

 

فناوری

 

 

 

 1. توسعه تکنولوژی های رقیب
 2. تامین مالی تحقیق و پژوهش
 3. تکنولوژی های مشارکتی/ وابسته
 4. جایگزینی تکنولوژی / راه حلها
 5. بلوغ تکنولوژی
 6. بلوغ و ظرفیت تولید
 7. اطلاعات و ارتباطات
 8. سازوکارهای خرید مصرف‏کننده /تکنولوژی
 9. قانون‏گذاری در ارتباط با تکنولوژی
 10. ظرفیتهای نوآوری
 11. دسترسی به تکنولوژی ، واگذاری حق لیسانس، حق انحصاری اختراع
 12. موضوعات مالکیت معنوی
 13. ارتباطات جهانی
URL Shortener | Poliv Developers | Generating...
QR Code | POLIV.IR