کارشناسی ارشد کارآفرینی

معرفی رشته کارشناسی ارشد کارآفرینی، سرفصل دروس ، دانشگاه های پذیرنده و مشاغل و بازار کار کارشناسی ارشد کارآفرینی و معرفی سایر رشته ها و گرایش ها در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای کارآفرینی

معرفی رشته کارشناسی ارشد کارآفرینی :

کارآفرینی
کارآفرینی

کارآفرینی که بیش از چند سالی از تولد آن در کشور ما نمی گذرد، در سراسر جهان رشته ای شناخته شده و معتبر بشمار می آید. هدف این رشته پرورش مدیران خلاق و کارآفرین است که عرصه های جدید کسب و کار را شناسایی کرده و پا به پای مدیران دیگر، سازمان را به پیشرفت برسانند. بدون شک در دنیایی که کارآفرینی به معرفی افق های جدید پیش رو می پردازد، مدیران کارآفرین، نیروی محرک اقتصاد و رمز موفقیت سازمان خواهند بود.اما کارشناسی ارشد کارآفرینی به چه مباحثی می پردازد؟مهارت های مورد نیاز برای یک مدیر کارآفرین شامل ۷ مهارت : مهارت های مذاکره، مهارت های روابط با کارکنان، مهارت های نظارتی، مهارت های مدیریت بازار، مهارت های تصمیم گیری، مهارت های رهبری و مهارت های مدیریت کسب و کار در ۵ گرایش این رشته با عناوین: کسب و کار جدید، سازمانی، بخش عمومی،فناوری، آموزش و ترویج کارآفرین تدریس می شوند.

 

.

.

.

طرح کسب و کار
طرح کسب و کار
اقتصاد
اقتصاد
کسب و کار
کسب و کار
مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار
آموزش
آموزش

.

.

.

 

گرایشهای کارشناسی ارشد کارآفرین :

کارآفرین
کارآفرین
کشاورزی
کشاورزی

کسب و کار جدید ، فناوری ، گردشگری ، خدمات کشاورزی ، فناوری اطلاعات ، سازمانی ، MBA ، بین الملل، بخش عمومی ،توسعه ، آموزش و ترویج کارآفرین ، کسب و کار الکترونیکی

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی (سر فصل) کارشناسی ارشد کارآفرین و تعداد واحدها، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد کارآفرین، معرفی سایر رشته های ارشد و دکتری مدیریت (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار رشته کارشناسی ارشد کارآفرین ارایه می شود.

 

برنامه درسی کارشناسی ارشد کارآفرین و تعداد واحدها :

کل واحدهای کارشناسی ارشد کارآفرینی

۳۲ واحد ، دروس اصلی : ۱۴ واحد ، دروس اختصاصی گرایشها : ۱۰ واحد ، دروس اختیاری : ۴ واحد ، پایان نامه : ۴ واحد

 

 

 

 

 
عناوین دروس رشته کارآفرینی در دوره کارشناسی ارشد

عناوین دروس رشته کارآفرین در دوره کارشناسی ارشد
گرایش سازمانی غیر مرتبط

ترم اول – گرایش سازمانی – غیر مرتبط
نام درس تعداد واحد
روش تحقیق در کارآفرینی (اصلی) ۲
مدیریت استراتژیک کارآفرینی (اصلی) ۲
مبانی پیشرفته کارآفرینی (جبرانی) ۲
اصول حسابداری (جبرانی) ۲
مبانی سازمان و مدیریت (جبرانی) ۲
حقوق بازرگانی(جبرانی) ۲
مدیریت رفتار سازمانی(جبرانی) ۲
اقتصاد خرد و کلان (جبرانی) ۲
آمار(پیش نیاز) ۲
کامپیوتر (پیش نیاز) ۲
ترم دوم – گرایش سازمانی- غیر مرتبط
مدیریت رفتار سازمان پیشرفته(اصلی) ۲
تئوری های مدیریت(اصلی) ۲
طراحی و تدوین طرح کسب و کار (اصلی) ۲
الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان (اصلی) ۲
حسابداری صنعتی (جبرانی) ۲
بازاریابی و مدیریت بازار(جبرانی) ۲
مدیریت مالی (جبرانی) ۲
تحلیل مدیریت کسب و کار در ایران (اختیاری) ۲
محیط کسب و کار در اسلام (اختیاری) ۲
سمینار در کارآفرینی (اختیاری) ۲
تحلیل محیط کسب و کار بین الملل (اختیاری) ۲
اقتصاد مدیریت(اختیاری) ۲
مدیریت تامین و عملیات (اختیاری) ۲
کارآموزی (جبرانی) ۱
ترم سوم – گرایش سازمانی- غیر مرتبط
تئوری های مدیریت کارآفرینی (اصلی) ۲
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (اصلی) ۲
مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی (اصلی) ۲
مدیریت کارآفرینی سازمانی (اصلی) ۲
فناوری اطلاعات و کارآفرینی سازمانی (اصلی) ۲
مدیریت کسب و کارهای بین المللی (اصلی) ۲
پایان نامه
پایان نامه ۴
جمع کل واحدها ۳۲

گرایش سازمانی مرتبط

گرایش سازمانی
ترم اول – گرایش سازمانی – مرتبط
نام درس تعداد واحد
روش تحقیق در کارآفرینی (اصلی) ۲
مدیریت استراتژیک کارآفرینی(اصلی) ۲
مبانی پیشرفته کارآفرینی (جبرانی) ۲
الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان (اصلی) ۲
آمار(پیش نیاز) ۲
کامپیوتر (پیش نیاز) ۲
ترم دوم – گرایش سازمانی- مرتبط
مدیریت رفتار سازمان پیشرفته(اصلی) ۲
تئوری های مدیریت پیشرفته(اصلی) ۲
طراحی و تدوین طرح کسب و کار (اصلی) ۲
مدیریت کسب و کار در اسلام (اختیاری) ۲
مدیریت کیفیت (اختیاری) ۲
تحلیل مدیریت کسب و کار در ایران (اختیاری) ۲
سمینار در کارآفرینی (اختیاری) ۲
تحلیل محیط کسب و کار بین الملل (اختیاری) ۲
اقتصاد مدیریت(اختیاری) ۲
مدیریت تامین و عملیات (اختیاری) ۲
کارآموزی (جبرانی) ۱
ترم سوم – گرایش سازمانی- مرتبط
تئوری های مدیریت کارآفرینی (اصلی) ۲
کارآفرین در بستر فناوری اطلاعات (اصلی) ۲
مدیریت نوآوری و تکنولوژی سازمانی (اصلی) ۲
مدیریت کارآفرینی سازمانی (اصلی) ۲
فناوری اطلاعات و کارآفرین سازمانی (اصلی) ۲
مدیریت کسب و کارهای بین المللی (اصلی) ۲
پایان نامه
پایان نامه ۴
جمع کل واحدها ۳۲

گرایش کسب و کار – غیر مرتبط

گرایش کسب و کار
ترم اول – گرایش کسب و کار – غیر مرتبط
نام درس تعداد واحد
روش تحقیق در کارآفرینی(اصلی) ۲
مدیریت استراتژیک کارآفرین(اصلی) ۲
مبانی پیشرفته کارآفرینی(جبرانی) ۲
اصول حسابداری (جبرانی) ۲
مبانی سازمان و مدیریت (جبرانی) ۲
حقوق بازرگانی(جبرانی) ۲
مدیریت رفتار سازمانی(جبرانی) ۲
اقتصاد خرد و کلان (جبرانی) ۲
ترم دوم – گرایش کسب و کار – غیر مرتبط
مدیریت رفتار سازمان پیشرفته(اصلی) ۲
تئوری های مدیریت(اصلی) ۲
طراحی و تدوین طرح کسب و کار (اصلی) ۲
الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان (اصلی) ۲
حسابداری صنعتی (جبرانی) ۲
بازاریابی و مدیریت بازار(جبرانی) ۲
مدیریت مالی (جبرانی) ۲
تحلیل مدیریت کسب و کار در ایران (اختیاری) ۲
محیط کسب و کار در اسلام (اختیاری) ۲
سمینار در کارآفرین (اختیاری) ۲
تحلیل محیط کسب و کار بین الملل (اختیاری) ۲
اقتصاد مدیریت(اختیاری) ۲
مدیریت تامین و عملیات (اختیاری) ۲
کارآموزی (جبرانی) ۱
ترم سوم – کسب و کار – غیر مرتبط
تئوری های مدیریت کارآفرین(اصلی) ۲
کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات (اصلی) ۲
استقرار کسب و کار (اصلی) ۲
تشخیص فرصت (اصلی) ۲
توسعه محصول جدید (اصلی) ۲
مدیریت کسب و کارهای کوچک (اصلی) ۲
پایان نامه
پایان نامه ۴
جمع کل واحدها ۳۲

گرایش کسب و کار – مرتبط

گرایش کسب و کار
ترم اول – گرایش کسب و کار – مرتبط
نام درس تعداد واحد
روش تحقیق در کارآفرین (اصلی) ۲
مدیریت استراتژیک کارآفرینی (اصلی) ۲
مبانی پیشرفته کارآفرین (جبرانی) ۲
الگوهای تصمیم گیری کارآفرینان (اصلی) ۲
آمار(پیش نیاز) ۲
کامپیوتر (پیش نیاز) ۲
ترم دوم – گرایش کسب و کار – مرتبط
مدیریت رفتار سازمان پیشرفته(اصلی) ۲
تئوری های مدیریت پیشرفته(اصلی) ۲
طراحی و تدوین طرح کسب و کار (اصلی) ۲
مدیریت کسب و کار در اسلام (اختیاری) ۲
مدیریت کیفیت (اختیاری) ۲
تحلیل مدیریت کسب و کار در ایران (اختیاری) ۲
سمینار در کارآفرین (اختیاری) ۲
تحلیل محیط کسب و کار بین الملل (اختیاری) ۲
اقتصاد مدیریت(اختیاری) ۲
مدیریت تامین و عملیات (اختیاری) ۲
کارآموزی (جبرانی) ۱
ترم سوم – گرایش کسب و کار – مرتبط
تئوری های مدیریت کارآفرینی (اصلی) ۲
کارآفرین در بستر فناوری اطلاعات (اصلی) ۲
استقرار کسب و کار (اصلی) ۲
تشخیص فرصت (اصلی) ۲
توسعه محصول جدید (اصلی) ۲
مدیریت کسب و کارهای کوچک (اصلی) ۲
پایان نامه
پایان نامه ۴
جمع کل واحدها ۳۲

 

نکته: از مجموع دروس اختیاری گذراندن ۴ واحد اجباری است. سایر گرایش های کارآفرین نیز تقریبا همین واحدها را می گذرانند.
نکته: فرهیختگان عزیز توجه داشته باشند این دروس مربوط به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و ممکن است در بعضی از دانشگاه ها اندکی متفاوت باشد اما قطعا چشمگیر نخواهد بود و این فایل برای بررسی و تحلیل قابلیت اعتماد دارد.
کارشناسی ارشد کارآفرینی
کارشناسی ارشد کارآفرینی

فرصت های شغلی و بازارکار کارشناسی ارشد کارآفرینی

 

بدون شک، کارشناسی ارشد کارآفرینی با گستردگی خاص خود، جدیدترین و جذابترین عرصه های شغلی را در اختیار دارد چرا که محور اصلی فعالیت این رشته،شناسایی عرصه های جدید کسب و کار است. به علاوه این رشته دارای ۱۳ گرایش اصلی است که هر یک مشاغل متعددی را تحت پوشش دارند. بنابر این مشاغل زیر تنها مثال هایی از فرصت های شغلی رشته کارشناسی ارشد کارآفرینی را نشان می دهد :

مشاور شغلی ، مدیر بازاریابی ، مدیر خرید و تدارکات ، مدیر فروش ، پژوهـشگر ، کارشناس گمرک ، کارمند بانک ، رییس بانک ، کارشناس بیمه ، کارشناس پشتیبانی نرم افزار ، استاد دانشگاه ، معلم ، راهنمای تورهای گردشگری ، کارمند آژانس مسافرتی ، مدیر هتل ، مدیر روابط عمومی ، مشاور مدیریت ، مدیر تولید ، مدیر کنترل پروژه ، کارشناس کنترل ، کیفیت کارشناس ، مدیر پایگاه داده ، مدیر مالی، کارشناس ، مدیر منابع انسانی ، کارشناس تحقیقات بازار

URL Shortener | Poliv Developers | http://poliv.ir/8652
QR Code | POLIV.IR
کارآفرین