خانه / اطلاعات مدیریتی / استاندارد / اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی

اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی

اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی

 کتاب آئین کارتغذیه بهینه دام در موضوع ”  اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی ”  به تکنیک‌های نمونه برداری و کنترل کیفی که امر تجارت محصولات را تسهیل و به اتمام اختلاف بین خریدار و فروشنده کمک می‌کند اشاره می نماید. برای بهینه کردن روش نمونه‌برداری می‌توان از روش‌های آماری مختلف استفاده کرد و مشخص نمود که چند واحد نمونه از جمعیت جمع‌آوری شود.برای سهولت بحث وبررسی درباره نمونه‌برداری تعاریفی  براساس انواع مختلف نمونه‌ها بشرح ذیل بیان می‌گردد.

 (Lot ) بهر :

مقدار مشخصی از ماده مورد نظر که فرض می‌شود خصوصیات همگن داشته باشد .

(Consignment )- محموله :

مقداری از یک محصول که طبق توافق بین طرفین قرارداد در یک نوبت تحویل می‌شود و ممکن است شامل یک یا چند بهر باشد.

نمونه و آزمون آزمایشگاهی عمدتا برای جمع‌آوری اطلاعاتی است که به راحتی در مزرعه در دسترس نمونه‌بردار قرار نمی‌گیرد. نمونه‌ها به دو نوع نظارتی (مراقبتی) یا بازرسی تقسیم می‌شوند.

  • نمونه‌های نظارتی Surveillance samples

از شرکت‌‌هایی که به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند اخذ می‌گردد یا می‌توانند به منظور بررسی شرکت‌ها یا محصولات خاص دارای سابقه شکایت به کار روند. روش‌های کافی باید استفاده شود تا نمونه‌ها به عنوان مدرک اولیه prima facie)) در اجرای قانون به کار روند.

  • نمونه‌های بازرسی Invetigational samples

برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده در کارهای جاری اخذ می‌شوند و معمولا با یک شکایت، مسمومیت یا استعلام انجام می‌گیرند.

 (Check Sample)- نمونه کنترل :

 نمونه‌ای که به بخش های مختلف تقسیم میگردد و پس از ارسال به تعدادی از آزمایشگاه‌های تجزیه مواد غذایی از آن بعنوان نمونه کنترل روش آزمایشات سنجش مواد استفاده می‌گردد.

 (Composite Sample)- نمونه ترکیبی یا نمونه کلی :

 نمونه‌ای که از مخلوط، تجمیع یا ترکیب نمونه‌های مقدماتی بدست می‌آید و شاخصی جهت تعیین متوسط کیفیت  مقادیر عمده کالا که توسط کشتی، قطار یا کامیون حمل گردیده محسوب می‌گردد.

 (Discrete Sample)- نمونه مقدماتی :

 نمونه‌ای که معرف ماده‌ای خاص یا کالائی است که مقدار آن ناچیز می‌باشد. این نوع نمونه در شناسایی تفاوت های کیفیت بین بخش های مختلف یک بهر کالا، سنجش همگن بودن عملیات مخلوط کردن (mixing)  و تشخیص پراکنش خواص مختلف  بخش‌های معینی از یک ماده اولیه یا محصول تولیدی استفاده می‌گردد.

 (Duplicate Sample)- نمونه همسان :

بخشی از نمونه موجود یک ماده که جهت آزمایش مجدد و رفع اختلاف بین نتائج آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار میگیرد. بدیهی است نمونه موجود به دو قسمت مساوی تقسیم و جهت تائید نتائج آزمایشگاه اول به آزمایشگاه ثانویه ارسال می‌گردد.

 

(Official Sample)- نمونه رسمی :

این نمونه معمولا“ توسط مراجع  ذیصلاح اخذ می‌گردد. نمونه‌برداری‌های دوره‌ای و یا           نمونه‌های مورد استفاده جهت درجه بندی شامل این گروه می‌باشد.

 (Purchasing Sample)- نمونه خریدار:

این نمونه بخشی از یک محموله مورد معامله است که توسط فروشنده به خریدار ارائه می‌گردد. این نمونه معرف خصوصیات کیفی  محموله پیشنهادی فروشنده محسوب می‌گردد.

(Refree Sample)- نمونه داوری :

نمونه ای که معمولا“ توسط داور اخذ و به آزمایشگاه مرجع ارسال می‌گردد. این امر بمنظور حصول توافق فیمابین خریدار و فروشنده صورت می‌پذیرد.

  (Reference Sample)- نمونه مرجع :

 نمونه‌ای با مشخصات معین که بعنوان راهنمای مقایسه‌ای جهت کنترل و مقایسه کیفیت مواد اولیه و محصولات حاصل از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه مرجع ممکن است جهت مقایسه  خصوصیات ظاهری مواد اعم از رنگ، بافت و … کاربرد داشته باشد.

 (Retained Sample)-نمونه ماندگار:

نمونه همسانی از یک بهر محصول تولیدی است که تجزیه کیفی آن بعنوان شاخص توزیع محصول مورد استفاده است.

 (Standard Sample)- نمونه استاندارد:

نمونه ای از یک ماده که تجزیه دقیقی از کیفیت آن توسط آزمایشگاه‌های تخصصی مشخص و نتائج بدست آمده بعنوان استاندارد کیفی متوسط در اختیار سایر آزمایشگاه‌ها قرار می‌گیرد. ضمنا“ این نتائج ممکن است جهت کالیبراسیون تجهیزات و روش‌های آزمایشگاهی مورد استفاده باشد.

  (Working Sample)-نمونه کاری یا نمونه آزمایشگاهی :

مجموعه نمونه‌هائی که برای ارزیابی و آنالیز کیفیت مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نمونه که معمولا“ از نمونه کاهش یافته بدست می‌آید کیفیت بهر را بهتر نشان می‌دهد.

 (Sampling Schemes)- روش های نمونه‌برداری :

روش‌های رایج نمونه‌برداری مورد استفاده در صنعت خوراک دام و غلات شامل نمونه‌برداری تصادفی ساده، نمونه‌برداری تصادفی طبقه بندی شده و نمونه‌برداری سیستماتیک است.

منبع:کتاب آئین کار تغذیه بهینه دام 

اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی

اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی

اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی

اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی

اصول نمونه‌برداری از مواد خوراکی

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

آئین کار تغذیه بهینه دام 

 
URL Shortener | Poliv Developers | http://poliv.ir/11435
QR Code | POLIV.IR

درباره پیمان ذوالفقاریان

کلید واژه های مورد علاقه موسسه پارساپژوهش آرین: • تحقیقات بازار • مشاوردهی در امر مدیریت • استراتژی کسب و کار • برنامه ریزی کسب و کار • برنامه ریزی استراتژیک • توسعه تجاری • مدیریت تغییر • توسعه کسب و کار جدید • تحلیل کسب و کار • مدیریت پروژه • مشاور • مدیریت عملیات • مدیریت • پژوهش • بازار یابی • تحقیقات بازار • ارتباطات بازاریابی • مدیریت بازاریابی • استراتژی • برنامه ریزی پروژه • بودجه • تحلیل بازار • شروع یو پی اس • مدیریت رویداد • امور مالی • استراتژی بازاریابی • کسب و کار بین المللی • تحلیل و بررسی • تحلیل رقابتی • مذاکره • فروش بین المللی • ادغام و مالکیتها • مدیریت تیم • توسعه محصول • مدیریت تولید • رهبری تیم • بهبود فرآیند کسب و کار • آموزش • CRM • صلیب کاره رهبری تیم • توسعه سازمانی • مدیریت فروش • ساختمان تیم • هوش تجاری • پیش بینی • مدیریت زنجیره تامین • بازاریابی بین المللی Institute Keyword • Market Research, Competitor Analysis, Product Positioning • Entrepreneurship • Management Consulting • Business Strategy • Business Planning • Strategic Planning • Business Development • Change Management • New Business Development • Business Analysis • Project Management • Consulting • Operations Management • Management • Research • Marketing • Market Research • Marketing Communications • Marketing Management • Strategy • Project Planning • Budgets • Market Analysis • Start-ups • Event Management • Finance • Marketing Strategy • International Business • Analysis • Competitive Analysis • Negotiation • International Sales • Mergers & Acquisitions • Team Management • Product Development • Product Management • Team Leadership • Business Process Improvement • Training • CRM • Cross-functional Team Leadership • Organizational Development • Sales Management • Team Building • Business Intelligence • Forecasting • Supply Chain Management • International Marketing

حتما ببینید

کاهش تغییرات قیمت بازار

کاهش رشدقیمت نهاده های کشاورزی

تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به سوم آذرماه سالجاری حاکی از کاهش رشدقیمت نهاده های کشاورزی طی روز های کاری هفته قبل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.