خانه / آنالیز بازار

آنالیز بازار

آنالیز بازار

قیمت های قبلی و آتی نهاده های خوراک دام وطیور وآبزیان و آنالیز بازار محصولات تغذیه دام وطیور وآبزیان

بی‌اطلاعی از تحلیل بازار انجام هر گونه عملیات بازاریابی را مشکل می‌سازد در مقابل، آگاهی از خصوصیات خریداران نهایی بهترین امکانات را برای مبارزه با رقبا در اختیار خریداران می‌گذارد و آنها را قادر می‌سازد تا با اطمینان بیشتر برای پیش گرفتن بر رقبا به اقداماتی دست بزنند.  

A good market analysis will enable you to lure investors, sidestep pitfalls, and most importantly, attract customers

بررسی رابطه بین خریداران ومصرف کنندگان؟چرایی خرید محصول توسط مصرف کنندگان ،پیش بینی کمیت خرید محصول ،بررسی عادات و رسوم  موثر در مصرف محصول ، بررسی طرز فکر مصرف کنندگان، بررسی عادات خرید مصرف کنندگان از خرده فروشیهای مختلف ،بررسی وفا داری مصرف کنندگان به محصول ،بررسی گروه‌های خاص مصرف کنندگان ،بررسی بازاریابی محلی ،تجزیه و تحلیل اساسی بازار از نظر اقتصادی ،بررسی سهم بازار و تعیین مشخصات آن ،تخمین وسعت بازار ،بررسی موقعیت شرکت در صنعت تجزیه بازار و تعیین مشخصات بازارهای فرعی،به منظور جمع‌آوری اطلاعاتی که بر اساس آنها بتوان قیمت محصول و میزان تقاضای آن را در ازای هر یک از قیمت‌های مختلف تعیین کرد و هزینه‌های مربوط به عرضه آنها را مشخص ساخت، از این نوع تحقیقات استفاده می‌شود.

شهریور, ۱۳۹۷

مرداد, ۱۳۹۷

 • ۱۱ مرداد

  تحلیل بازار آفت کش ها

  تحلیل بازار آفت کش ها

  گزارش مورخ بیست و یکم می سال 2018 شبکه بین المللی بازار در خصوص تحلیل بازار آفت کش ها بر پایه انواع شیمیایی ، کنترل کننده رشد حشرات،کنترل بیولوژیک

 • ۱۰ مرداد

  بازار لبنیات

  بازار لبنیات

  گزارش ماه جولای سال 2018 مرکز تحقیقات آمریکایی Nester از بازار لبنیات شامل انواع شیر پستانداران (گاو ، بوفالو،گوسفند ، شتر) ومحصولات لبنی مانندپنیر ،ماست

دی, ۱۳۹۶

 • ۱۵ دی

  تحلیل بازار محصولات اکسترود

  تحلیل بازار محصولات اکسترود

  گزارش مورخ دوازدهم دسامبرسال ۲۰۱۷ شبکه بین المللی بازار درتحلیل بازار محصولات اکسترودبرای انواع حیوانات خانگی اعم از(خوراک کاملو خوراک درمانی) و دامنه کاربرد

 • ۴ دی

  تحلیل بازار بذر میوه و سبزیجات

  تحلیل بازار بذر میوه و سبزیجات

  گزارش مورخ سیزدهم دسامبرسال ۲۰۱۷ شبکه بین المللی بازار در تحلیل بازار بذر میوه و سبزیجات (انواعBrassica, Cucurbit, Leafy, Root-bulb, and Solanaceae) شامل روش های (ارگانیک و غیر ارگانیک)

 • ۱ دی

  تحلیل بازار محصولات گلیسین

  تحلیل بازار محصولات گلیسین

  گزارش مورخ هفدهم اکتبر سال ۲۰۱۷ شبکه بین المللی بازار در تحلیل بازار محصولات گلیسین (انواع منیزیوم، روی ، مس، کلسیم و منگنزو..) شامل انواع (مایع و خشک) و دامنه کاربرد

آذر, ۱۳۹۶

 • ۱۰ آذر

  تحلیل بازار محصولات کنترل موریانه

  گزارش مورخ هیجدهم اکتبر سال ۲۰۱۷ شبکه بین المللی بازار در تحلیل بازار محصولات کنترل موریانه (انواع زیرزمینی ،تپه ساز ،چوب خشک) شامل روش های

 • ۲ آذر

  تحلیل بازار استارتر

  تحلیل بازار استارتر

  گزارش مورخ بیست و یکم نوامبر سال ۲۰۱۷ شبکه بین المللی بازار دربخش تحلیل بازار استارتر در انواع(درمانی و غیر درمانی ) بامواد اولیه پایه (گندم ، جو

آبان, ۱۳۹۶

 • ۲۸ آبان

  تحلیل بازار تجهیزات اسپری درکشاورزی

  تحلیل بازار تجهیزات اسپری درکشاورزی

  گزارش مورخ سی و یکم اکتبر سال ۲۰۱۷ شبکه بین المللی بازار در تحلیل بازار تجهیزات اسپری درکشاورزی در انواع(دستی ، هوایی ،تریلر،تراکتوری،قابل حمل فردی )

 • ۱۰ آبان

  ارزیابی بازار پودر ماهی

  ارزیابی بازار پودر ماهی

  تحلیل بازار پودر ماهی مبتنی بر ارزیابی ماتیلدا مرگتی کارشناس شبکه خبری تجارت آبزیان که درابتدای سال ۲۰۱۷ تحت عنوان ارزیابی بازار پودر ماهی در جهان منتشر