خانه / اطلاعات قیمت

اطلاعات قیمت

آرامش بازار نهاده کشاورزی در دی ماه

تحلیل بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به بیست و نهم دی ماه سالجاری از استمرار روند کاهش و ثبات قیمت در بازار نهاده های کشاورزی داخلی حکایت می نماید. آرامش بازار نهاده کشاورزی در دی ماه

بیشتر بخوانید »