خانه / اطلاعات قیمت / قيمت هفتگی

قيمت هفتگی

قیمت روزانه

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان

قیمت هفتگی بازار کارآفرینی و کسب وکار و قیمت روزانه محصولات صنعتی و کشاورزی مرتبط با خوراک دام و طیور و آبزیان در ایران همواره با مسائل ساختاری زیادی روبرو بوده و بخش عمده ای از این مسائل مربوط به عدم استفاده از ابزارهای نوین اقتصادی و ساختار نامناسب و ناکارآمدی شفافیت اطلاع رسانی در بازار بوده است، در حال حاضر بر اساس تلاش های ارزشمند بخش دولتی و خصوصی روند این ساختار به سمت وضعیت استاندارد پیشرفت نموده است، بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در بازار و تعیین قیمت نهاده های کشاورزی (گندم ،جو ، ذرت ،کنجاله سویا ، سایر کنجاله ها ، سبوس گندم و …..)و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان در بخش تولید و توزیع و در پی آن مصرف کنندگان از مهمترین اهدافی است که موسسه پارساپژوهش آرین در سیاست های اطلاع رسانی ماهنامه الکترونیک پارس آروین لحاظ نموده است .بخش قیمت مواد اولیه و محصولات صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان با هدف ایجاد یک سیستم جمع آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و آمار تولید ، واردات ، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رسانی به بازار ایجاد گردید تا بستر سازی لازم در راستای تصمیم گیری مطلوب بخش های تولیدی و بازرگانی در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف را فراهم نماید.

اسفند, ۱۳۹۶

 • ۲۶ اسفند

  بازار نهاده های کشاورزی در پایان سال 96

  بازار نهاده های کشاورزی در پایان سال 96

  تحلیل بازار نهاده های کشاورزی در پایان سال 96 از استمرار روند آرامش نسبی بازار نهاده کشاورزی در اسفند ماه حکایت دارد. شیب ملایم افزایش قیمت در بازار نهاده های کشاورزی

بهمن, ۱۳۹۶

 • ۱۴ بهمن

  آرامش بازار نهاده کشاورزی در بهمن

  تحلیل بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به سیزدهم بهمن ماه سالجاری از استمرار روند آرامش بازار نهاده کشاورزی در بهمن ماه حکایت دارد. نیمه اول بهمن ماه ثبات قیمت در بازار

دی, ۱۳۹۶

 • ۳۰ دی

  آرامش بازار نهاده کشاورزی در دی ماه

  تحلیل بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به بیست و نهم دی ماه سالجاری از استمرار روند کاهش و ثبات قیمت در بازار نهاده های کشاورزی داخلی حکایت می نماید. آرامش بازار نهاده کشاورزی در دی ماه

 • ۱۶ دی

  کاهش قیمت در بازار

  کاهش قیمت در بازار

  تحلیل بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به هفته اول دی ماه سالجاری از روند کاهش قیمت در بازار نهاده های کشاورزی داخلی حکایت می نماید. بازار نهاده های کشاورزی در مدار آرامش قرار گرفت.

 • ۹ دی

  روند با ثبات در بازار

  روند با ثبات در بازار

  تحلیل بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به هفته اول دی ماه سالجاری از روند با ثبات در بازار نهاده های کشاورزی داخلی حکایت می نماید. بازار نهاده های کشاورزی زمستان 1396

 • ۲ دی

  بازار نهاده های کشاورزی پایان 2017

  بازار نهاده های کشاورزی پایان 2017

  هفته پایانی آذرماه سالجاری ازنوسانات افزایشی در بازار نهاده های کشاورزی حکایت می نماید.اگرچه بازار نهاده های کشاورزی پایان 2017 را با آرامش

آذر, ۱۳۹۶

 • ۲۵ آذر

  نبض بازار نهاده های کشاورزی

  نبض بازار نهاده های کشاورزی

  تحلیل نبض بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به بیست وچهارم آذرماه سالجاری از ادامه افزایش نرخ ها در بازار نهاده های کشاورزی حکایت می نماید.

 • ۱۸ آذر

  تورم انتظاری در بازار نهاده های کشاورزی

  تورم انتظاری در بازار نهاده های کشاورزی

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به هفدهم آذرماه سالجاری از افزایش تورم انتظاری در بازار نهاده های کشاورزی حکایت می نماید.

 • ۱۲ آذر

  صعودی شدن قیمت ها در بازار

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به سوم آذرماه سالجاری حاکی از صعودی شدن قیمت ها در بازار در قالب رشد عمومی قیمت نهاده های کشاورزی

 • ۴ آذر

  کاهش تغییرات قیمت بازار

  کاهش تغییرات قیمت بازار

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به سوم آذرماه سالجاری حاکی ازکاهش تغییرات قیمت بازار در قالب کند شدن روند افزایش قیمت نهاده های کشاورزی