خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : قیمت

بایگانی/آرشیو برچسب ها : قیمت

مرداد, ۱۳۹۷

 • ۱۱ مرداد

  تحلیل بازار آفت کش ها

  تحلیل بازار آفت کش ها

  گزارش مورخ بیست و یکم می سال 2018 شبکه بین المللی بازار در خصوص تحلیل بازار آفت کش ها بر پایه انواع شیمیایی ، کنترل کننده رشد حشرات،کنترل بیولوژیک

دی, ۱۳۹۶

 • ۹ دی

  روند با ثبات در بازار

  روند با ثبات در بازار

  تحلیل بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به هفته اول دی ماه سالجاری از روند با ثبات در بازار نهاده های کشاورزی داخلی حکایت می نماید. بازار نهاده های کشاورزی زمستان 1396

آذر, ۱۳۹۶

 • ۱۲ آذر

  صعودی شدن قیمت ها در بازار

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به سوم آذرماه سالجاری حاکی از صعودی شدن قیمت ها در بازار در قالب رشد عمومی قیمت نهاده های کشاورزی

 • ۴ آذر

  کاهش تغییرات قیمت بازار

  کاهش تغییرات قیمت بازار

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به سوم آذرماه سالجاری حاکی ازکاهش تغییرات قیمت بازار در قالب کند شدن روند افزایش قیمت نهاده های کشاورزی

 • ۴ آذر

  کاهش رشدقیمت نهاده های کشاورزی

  کاهش تغییرات قیمت بازار

  تحلیل وضعیت بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به سوم آذرماه سالجاری حاکی از کاهش رشدقیمت نهاده های کشاورزی طی روز های کاری هفته قبل است

آبان, ۱۳۹۶

مهر, ۱۳۹۶

 • ۲۲ مهر

  بازار نهاده های کشاورزی

  نبض بازار نهاده های کشاورزی

  بررسی بازار نهاده های کشاورزی در تاریخ منتهی به بیست و یکم مهرماه سالجاری حاکی از نوسانات کمتروحفظ ثبات در بازار حوزه کشاورزی طی روز های کاری هفته

مرداد, ۱۳۹۶

 • ۲۳ مرداد

  ثبات نرخ در بازار مواد اولیه

  ثبات هفتگی در بازار مواد اولیه در تاریخ منتهی به بیستم مرداد ماه حاکی از استمرار ثبات در قیمت مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است

تیر, ۱۳۹۶

 • ۱۰ تیر

  آرامش در بازار مواد اولیه

  تحلیل تغییرات بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ دوم تیرماه حاکی از آرامش در بازار مواد اولیه طی روز های کاری هفته قبل است

خرداد, ۱۳۹۶

 • ۲۷ خرداد

  تحلیل تغییرات بازار مواد اولیه

  ثبات در بازار مواد اولیه

  تحلیل تغییرات بازار مواد اولیه در هفته منتهی به تاریخ بیست وپنجم خرداد ماه حاکی از نوسانات متناوب صعود و نزولی بازار طی روز های کاری هفته قبل